Τεμάχια - €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα κύρια χαρακτηριστικά


Ανοιχτό χρώμα σύμφωνα με το EN 12464-1 Κόκκινο
Ονομαστική ισχύς 9 W
Ονομαστική φωτεινή ροή 450 lm
Περιεκτικότητα λάμπας σε υδράργυρο 1,4 mg
Αξιολόγηση LLMF στις 2.000 ώρες 0,85
Βάση (τυπική ονομασία) G23
Ονομαστική ισχύς 8,7 W
Ονομαστική απόδοση λαμπτήρα (τυπική κατάσταση) 52 lm/W
Ανοιχτό χρώμα 60
EEI – Ενεργειακή ετικέτα –
Αριθμός SEG 8330084
Αριθμός STK 4933970
Ονομαστική φωτεινή ροή 450 lm
Κωδικός METEL OSRDS960
Μήκος με βάση εκτός. πείροι βάσης/σύνδεση 144 χλστ
Τρόπος λειτουργίας LLMF/LSF 50 Hz
Αξιολόγηση LLMF στις 4.000 ώρες 0,80
Αξιολόγηση LLMF στις 6.000 ώρες 0,77
Αξιολόγηση LLMF στις 8.000 ώρες 0,75
Ονομαστικός συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρα στις 2.000 ώρες 0,99
Ονομαστικός συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρα στις 4.000 ώρες 0,99
Ονομαστικός συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρα στις 6.000 ώρες 0,95
Ονομαστικός συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρα στις 8.000 ώρες 0,81
Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους Ναι
Μήκος 167 mm
Φωτεινότητα 2,6 cd/cm²
Φωτεινή ροή στους 25 °C 400 lm
Ονομαστική θερμοκρασία περιβάλλοντος.β.μέγιστη φωτεινή ροή 25 °C

Κωδικός Προϊόντος: 4050300015927